Tree health app - gezonde stadsbomen

Tree health app - gezonde stadsbomen

Amai! - slimme AI-oplossingen voor maatschappelijke vragen

"Red het klimaat in je eigen straat!"

Plantsoon en Hogeschool VIVES brengen de stadsbomen naar de voorgrond ...

Vlaanderen wordt steeds meer verhard. Zeker in steden zorgt het beton in de zomer voor “hitte-eilanden”. Stadsbomen spelen dan een belangrijk rol. Ze zorgen voor verkoeling en dragen bij aan gezondere stedelijke leefbaarheid. Maar zijn onze bomen nog gezond? Met de Tree Health App brengen we onze stadsbomen en hun gezondheid in kaart.

De Tree Health App is een samenwerking tussen Hogeschool VIVES en Plantsoon. We bieden ons platform aan voor de identificatiefiches van de bomen. Via GPS-localisatie of door het scannen van onze QR-code kunnen burgers foto’s uploaden van bomen uit hun straat. Een AI-systeem analyseert de foto’s en geeft een gezondheidsinschatting. Zo kunnen we individuele burgers en lokale besturen helpen om de gezondheidstoestand van stadsbomen op te volgen en een datagedreven boombeheer uit te werken.

Geef onze bomen een stem via volgende link: https://amai.vlaanderen/stemnu

Gezonde bomen zijn cruciaal in onze verstedelijkte omgeving.
Tree health app - gezonde stadsbomen
Stadsbomen zorgen voor verkoeling in “hitte-eilanden” en verbeteren de levenskwaliteit in de steden.

… en roept daarvoor de ondersteuning in van de burger

De Tree Health App is een AI-project van Amai!. Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. Voor deze thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag.

Dit project vergroot het bewustzijn rond de waarde van stadsbomen en is een cruciale stap om de Vlaamse klimaatambities te realiseren en de levenskwaliteit in onze steden te verbeteren. Dankzij de hulp van de burger kunnen we met de Tree Health App het klimaat in onze eigen straat redden.

Tell us your story

Contact us