Disclaimer

Treehatch bv geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van de informatie, materialen en producten op deze website. Onder geen enkele omstandigheid zal Treehatch bv op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor claims, schade, verliezen, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, enige directe of indirecte schade door winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie) die direct of indirect voortvloeit uit of voortvloeit uit je gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website of enige daaraan gelinkte website, of van je vertrouwen op de informatie, het materiaal en de producten op deze website, zelfs als Treehatch bv van tevoren op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze disclaimer is als laatste herzien op 16/07/2022.