De 'kromme berk' is de eerste identificeerbare boom van de HOGENT

De 'kromme berk' is de eerste identificeerbare boom van de HOGENT

en vervult meteen een dubbele functie

De QR-code van de 'kromme berk' geeft een identificatie en vertelt een verhaal

De 'kromme berk' is een begrip op de campus. Ze wordt dan ook een belangrijk onderdeel van de Ecoshelter XL. Alle medewerkers kunnen momenteel een QR-code scannen waardoor ze meer informatie krijgen over de boom. HOGENT wil van de 'kromme berk' ook een plaats van verhalen maken. Momenteel roepen ze via de QR-code medewerkers op om verhalen over de berk te delen.

De 'kromme berk' is de eerste identificeerbare boom van de HOGENT
Unieke bomen beleven
De 'kromme berk' is de eerste identificeerbare boom van de HOGENT
Plantsoon brengt het hele ecosysteem in kaart

Living Lab van HOGENT maakt met 'Ecoshelters' een groene ruimte voor mensen en een nieuw leefmilieu voor dieren

Living Lab van HOGENT wil open plaatsen aan haar campussen omvormen tot publieke toegankelijke groene ruimtes. Dat gebeurt in co-creatie met studenten, medewerker en buurtbewoners. Momenteel werken ze aan het project van 'Ecoshelter', een project aan gebouw T op de campus Schoonmeersen-Zuid. De Ecoshelter XL wordt een ruimte waar er respect is voor de hele natuur, van de mens tot de fauna en flora die er leven. Met het project willen ze meer bewustwording creëren voor de waarde van de nog weinig aanwezige bomen op het terrein.

Tell us your story

Contact us